Dziś jest: niedziela, 04-12-2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Taryfy

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Leśnica oraz w miejscowości Ligota Górna na terenie gminy Strzelce Opolskie, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłącznie na terenie gminy Leśnica.

 

 

Informujemy, iż w dniu 12 października 2021 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie została ogłoszona decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica oraz dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Strzelce Opolskie (m. Ligota Górna) na okres 3 lat.

Nowe taryfy wchodzą w życie z  dniem 20 października 2021 r. - zgodnie z zapisami art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PDFDecyzja.pdf (321,19KB)
PDFInformacja.pdf (56,50KB)
PDFTaryfa.pdf (531,95KB)
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, iż w dniu 06 czerwca 2018 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica oraz dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Strzelce Opolskie (m. Ligota Górna) na okres 3 lat.

Nowe taryfy wchodzą w życie z  dniem 13 czerwca 2018 r. - zgodnie z zapisami art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

PDFTaryfy 2018 - 2021.pdf (125,60KB)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (to jest od dnia 12.12.2017 r.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Leśnica w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

 

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali, w tym woda dla celów gospodarczych
i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

ODBIÓR ŚCIEKÓW

S

Wszyscy odbiorcy

Cena usługi odprowadzania ścieków

5,75

zł/m3

Opłata abonamentowa

6,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca w miejscowości Ligota Górna w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).