Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Przyłączenie do sieci wod-kan

              Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków procedury związane z przyłączaniem odbiorców usług do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zostały określone w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica" (Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy nr XXIII/149/20 z dnia 30 listopada 2020 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3352 oraz nr XXIV/158/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.,ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3737). W opisanym wyżej regulaminie szczegółowo określone zostały procedury postępowania zmierzające do:

  • uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci (rozdział 5 regulaminu),
  • sposobu dokonywania odbioru wykonanego przyłącza (rozdział 7 regulaminu),
  • zawierania umów z odbiorcami (rozdział 3 regulaminu).

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o przyłączenie i zapewnienie dostaw wody ....pdf (55,49KB)
PDFWniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.pdf (37,31KB)