Dziś jest: wtorek, 24-11-2020
Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Przyłączenie do sieci wod-kan

              Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków procedury związane z przyłączaniem odbiorców usług do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zostały określone w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica" (Uchwała nr XLVII/261/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2018 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 3119). W opisanym wyżej regulaminie szczegółowo określone zostały procedury postępowania zmierzające do:

  • uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci (rozdział 5 regulaminu),
  • sposobu dokonywania odbioru wykonanego przyłącza (rozdział 7 regulaminu),
  • zawierania umów z odbiorcami (rozdział 3 regulaminu).

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o przyłączenie i zapewnienie dostaw wody ....pdf
PDFWniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.pdf