Dziś jest: sobota, 08-05-2021
Imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława

Odczyty wodomierzy

            Na terenie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odczyty wodomierzy dokonywane są w okresach rozliczeniowych określonych w taryfach j.n.:

  • co 1 miesiąc,
  • co 6 miesięcy.

Przyporządkowanie do określonej grupy taryfowej odbywa się każdorazowo przy podpisywaniu z odbiorcą usług umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.