Dziś jest: niedziela, 04-12-2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

              W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych do środowiska, mieszkańcy gminy Leśnicy z terenów, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mogą otrzymać dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały w uchwale nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r.