Dziś jest: środa, 23-06-2021
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

              W celu ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych do środowiska, mieszkańcy gminy Leśnicy z terenów, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, mogą otrzymać dotację na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały w uchwale nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r.